Lod na znecistenie ovzdusia

Vývoj technológie priemyselného spracovania všetkých druhov materiálov spôsobil mimoriadne veľký problém, ktorý je zbytočný a výrazne škodlivý pre prach. Riešenie tejto hádanky je nevyhnutnou témou pre každý podnik, ktorý je vzhľadom na typ vykonávanej činnosti vystavený znečisteniu ovzdušia prachom.

Škodlivosť tohto znečistenia nemá len veľmi negatívny vplyv na zdravie hostí a žien vystavených jeho životu, ale v prípade prachu pochádzajúceho zo spracovania dreva alebo biomasy môže spôsobiť výbuch alebo nebezpečenstvo požiaru. Spomedzi súčasných faktorov je najdôležitejšou podmienkou zaistenia čo najväčšej bezpečnosti výroby lokalizácia prachu najvhodnejším možným spôsobom.V súčasnosti sa v tomto sektore vytvárajú stále účinnejšie odprašovacie systémy (odprašovacie systémy, ktoré nielen čistia vzduch, ale vďaka inovatívnym riešeniam šetria energiu a pomáhajú prírodnému prostrediu. Postarajte sa o zložitosť priemyselného prachu a koľko rôznych typov priemyselných odvetví pokrýva - je možné prispôsobiť filtračný systém vašim potrebám.Najbežnejšie sú cyklónové čistiace systémy - môžu sa spojiť napísaním cyklónových batérií pri poslednom spracovaní. Cyklony, ktoré produkujú na základe odstredivej sily, sa bežne považujú za efektívne, okrem toho, že používajú malé rozmery a vytvárajú nízke investičné náklady. Novým prístupom sú zberače prachového filtra - tkanina, pri ktorej sa používa iná metóda tkaniny, hodvábneho papiera alebo plsti. Napriek vysokej účinnosti majú textilné filtre veľkú nevýhodu - vysoké investičné náklady.

Filtračné systémy môžu byť vyrobené na základe hodnoty modulu - zostavenie všetkých komponentov v celku alebo hybridné zostavenie z nezávislých ovládacích prvkov. Odpočítavacie náklady na výstavbu závisia nielen od vkusu použitej technológie, ale aj od povrchu, ktorý si vyžaduje čistenie. Priemyselné spracovanie, pri ktorom procesy, ako je mletie, drvenie, preosievanie, miešanie alebo ťažba surovín, nemôže fungovať bez existencie komplexných filtračných systémov.